План за развитие 2014-2020

 

Годишен доклад  

 

Общински план за развитие 2014-2020 година

 

Индикативна таблица

 

Индикативен списък