Начало arrow Профил на купувача
Профил на купувача -
Профил на купувача
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 20.05.2020

 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“,   ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „  ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2  ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3   ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

 

Номер в АОП - 9098874

 

Обява чл.20 ал.3 

 

Допълнителни указания   

 

Документи        

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 01.06.2020

 

Съобщение за Отваряна на оферти чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26  - публикувана на 08.06.2020

 

Протокол №1/22.06.2020публикувана на 25.06.2020

 

Решение №3 от 30.06.2020 г. класиране   - публикувана на 30.06.2020

 

Договор №9  - публикуван на 29.07.2020

 

Договор №10  - публикуван на 29.07.2020

 

Договор №11  - публикуван на 29.07.2020

 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 12.05.2020

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 

 

Номер в АОП - 9098674

 

Обява чл.20 ал.3 

 

Инфорвация за публикуване в профила на купувача   

 

Допълнителни указания   

 

Документи       

 

Заповед за оттегляне на обява  - публикувана на 18.05.2020 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 27.09.2019

 

Обява за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска в с. Антон, община Антон“;

Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Дълбок в с. Антон, община Антон“

 

Номер в АОП - 9092907

 

Обява чл.20 ал.3 

 

Техническо задание    

 

Документи      

 

Съобщение  - публикувано на 30.09.2019 

 

Съобщение  - публикувано на 03.10.2019  

 

Разяснение №1   - публикувано на 04.10.2019  

 

Разяснение №2   - публикувано на 04.10.2019   

 

Протокол №1 от работата на комисията  - публикуван на 17.10.2019 

 

Решение №7/17.10.2019  

 

Договор №8/29.10.2019  - публикуван на 31.10.2019 година 


 
 
015.jpg