Начало arrow Проекти
Проекти -
Проекти
2
3
4
5
6
7

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ»

 

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Име на проекта: "Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19"

Име на бенефициента:  - Община Антон

Начална дата: 02.01.2021 година  

Крайна дата: 30.09.2021  година

 

Стойност на  проект: -  57 463,56  лева 

 

Виж подробна  информация  


ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ

 

Договор № BG05M9OP001-2.101-0184-M001

Име на бенефициента:  -  Община Антон

 

Наименование на проекта: - „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в община Антон” BG05M9OP001-2.101

Виж подробна  информация 

 
 
 
011.jpg