Начало arrow Общ устройствен план
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -

Окончателен проект на Общ устройствен план - Община Антон

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Обяснителна записка нова 2019 г.  

Съобщение за провеждане на консултации

Екологична оценка

Нетехническо резюме

Приложения 

 

Общ устройствен план - опорен план - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-01.html

Общ устройствен план - опорно -  сравнителен план - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-02.html

Общ устройствен план -предварителен проект - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-03-OUP.html

Опорен план -  културно - историческо наследство - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-06a.html

Схема културно - историческо наследство - проект- М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-06b.html

Комуникационна схема - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-04.html

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-05.html

Схема електроснабдяване - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-07.html

Схема водоснабдяване и канализация - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-08.html

Схема ландшафтно устройство и зелена система и туризъм - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-09.html

Схема горски фонд - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-10.html

Схема на собствеността - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-11.html

Схема по вид територия - М 1:25 000

http://www.pp-oup-anton.ertaconsult.com/Anton-12.html

 

 

 

 
 
003.jpg