Начало arrow Образование и култура
Образование и култура -

 Публикувано на 08.05.2019

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "училищно мляко" и "училищен плод"


публикувана 23.03.2017

ОБЩИНА АНТОН

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217 ал. 3 и  ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ДГ ”Българче”- село Антон

 

Прочети обявата   

  

Процедура на договаряне без обявление  за "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Антон. публикувана 23.02.2017 година

Решение за откриване на процедура - 23.02.2017 - прекратена

 

Решение за откриване на процедура - 21.03.2017

Линк АОП - 21.03.2017 


АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - 06.02.2017  

 


Конкурс за заемане на длъжността "Директор на ЦДГ "Българче" село Антон"  -  12.08.2015

  


 
 
005.jpg