География на Община Антон -

     Община Антон се намира в централните части на Република България, в Софийска област. Разположена във високите подбалкански полета, на изток от Златишко – Пирдопската котловина. На север е обградена от Стара планина, на юг е в близост до Средна гора, на запад от праговете Гълъбец, а на изток е ридът Козница. Общината  заема  76.1 кв. км  площ. Отстои на 86 км, източно от столицата София и на 300 км, западно от град Бургас, като транспортната връзка се осъществява от Главен път I-6 (София - Бургас), минаващ в северната част на общината. Същият осигурява пряк достъп до столицата и други съседни общини и региони в България. Важен транспортен възел е и намиращият се в близост път II-37 Етрополе – Панагюрище, минаващ през гр. Златица и свързващ Северна и Южна България през Златишки проход. Средната надморска височина на Община Антон е 837 м.

 

Карта

 
 
003.jpg