История -

Еленска базилика

     За съществуването на селище в землището на днешното село Антон може да се говори още в дълбока древност. И определено трябва да се визира далечната тракийска епоха. В околността на селото са локализирани повечето от могилните некрополи. Случайна находка на златна монета от времето на император Лъв I (457-474 г.) говори, че живота тук е продължил и през ранновизантийската епоха. В края на същия този V-и век и през първата половина на VI-я, наблизо в западна посока се изгражда и развива чак до късното Средновековие като значителен духовен център известната Еленска базилика.
 
 
002.jpg