Начало arrow Община Антон
Община Антон -

 

          Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. 
        През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас.
        Общ брой на населението – 1 806 души.
        През територията на селото протичат 7 реки , които извират от Стара планина. От тях три са каптирани за питейни нужди на населението, като количеството вода напълно задоволява потребителските нужди.
        Под специална закрила е обявеният със Заповед от 1991 г. на Министерството на околната среда и водите Национален парк “Централен Балкан”. Той и 8 от природните резервати в него са включени в представителните защитени територии на ООН. Паркът обхваща и горския фонд.
        На землището на селището се намират Петролна база за държавен резерв, ремонтна работилница на автомагистрала “Хемус” и цех за автомобилни масла на фирма “Химас”. Има два млекопреработвателни цеха. Селското стопанство се развива предимно за задоволяване на основните нужди за прехрана на населението. Засаждат се картофи и в малки количества зеленчуци. Застъпено е и отглеждането на фуражни култури.
        Общината има благоприятно транспортно-географско положение, добри условия за развитие на туризъм и фермерство. Селото е изходен пункт за хижа “Планински извори”, която се намира в Стара планина и се стопанисва от Туристическо дружество – Пирдоп.

        Празникът на общината е на 6-ти май.
 
 
016.jpg