Проекти -
Проекти
2
3
4
- публикувано на  01.06.2021
 

 

Предложение за Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2021г.  

- публикуванa на 16.12.2020

 

Обосновка и проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон  - публикувано на 16.10.2020 

 

Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Антон  - публикувано на 15.10.2020 

 

Предложение за изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2020г.  

- публикуванa на 18.09.2020

 

Предложение  за  допълнение  на  Годишна програма  за управление  и разпореждане  с имоти,  собственост на  Община Антон  за периода м. януари-м. декември 2020г. - публикуванa на 11.08.2020

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН - ПРОЕКТ  - публикуванa на 19.06.2020

 

Проект на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Антон  - публикуванa на 25.05.2020

 

Плана за защита от бедствия на община Антон  - публикуванa на 13.02.2020

 

Проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци  - публикуванa на 05.02.2020

 

Проект на Наредба за управление на отпадъците  - публикуванa на 09.01.2020 
 
015.jpg